Παίρνοντας μέρος στον μεγαλύτερο εμπορικό δειγματισμό καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα